Wat heeft TAALTRAINING.NL wél?

  • De beste en meest ervaren taaltrainers van Nederland, altijd goed voorbereid en voorzien van de modernste hulpmiddelen.

  • Meer dan 25 jaar ervaring in de opleidingswereld. Directeur Hans Aniba is al sinds de jaren tachtig actief in de Nederlandse opleidingswereld en werkte voor diverse toonaangevende opleidingsorganisaties, als taal- cultuur- en communicatietrainer, als docententrainer en in het management. Hij was Secretaris van de Vereniging Taleninstituten Nederland en gedurende vijftien jaar algemeen directeur van de Nederlandse vestigingen van een van de grootste internationale aanbieders van professionele taaltraining.

  • Een netwerk van meer dan dertig professionele trainingslocaties door heel Nederland.

  • Volledige transparantie wat betreft opzet en inhoud van de training. Heldere offertes waarin een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen de kosten van training (voorbereiding en uitvoering), intake en lesmaterialen.

  • Trainers met uitgebreide ervaring op het vlak van vakspecifieke taal- , cultuur en communicatietrainingen; naast algemene en algemeen-zakelijke trainingen verzorgen wij maatprogramma's voor o.m. de volgende sectoren: Bancair/financieel, fiscaal, verzekeringen, juridisch, HR, secretarieel, overheid, zorg, ICT, Sales/Customer Care …

  • Professionele terugkoppeling naar opdrachtgever en cursist(en): intake-rapportage en eindrapportage (incl. aanbevelingen); programma-overleg zowel bij aanvang als halverwege; tussenevaluatie, eindevaluatie en effectevaluatie per e-mail. De effectevaluatie vindt ongeveer drie maanden na afloop van de training plaats; opdrachtgever en cursist(en) ontvangen een 'e-formulier'. Lees meer

  • Een volwassen kwaliteitsbeleid (werving en selectie, docentenbegeleiding en -training, lesobservatie, materiaalontwikkeling). TAALTRAINING.NL stuurt op kwaliteit door systematische registratie van de 'cursisttevredenheidsscore' van al haar trainers.