Trainers

TAALTRAINING.NL beschikt over meer dan 200 ervaren trainers door heel Nederland, deels freelance, deels in vaste dienst. Door onze jarenlange ervaring in de opleidingsbranche kunnen wij garanderen dat wij voor iedere opdracht de juiste trainer(s) kunnen leveren. Een deel van ons trainerscorps bestaat uit specialisten op specifieke vakgebieden: juridisch, financieel, HR, overheid, zorg, ICT, secretarieel, Sales/Customer Care …

Onze trainers zijn vrijwel zonder uitzondering native speakers van de doeltaal en meestal twee- of meertalig. Wij streven naar een gezonde verhouding tussen ‘oudgedienden’ en ‘vers bloed’ en selecteren behalve op ervaring en opleiding ook op persoonlijkheid, flexibiliteit en eventuele ‘specialismen’ zoals hierboven genoemd. Trainers die ook actief zijn geweest buiten de opleidingswereld hebben bij ons een streepje voor
- en trainers die in staat zijn hun cursisten iets te leren en tegelijkertijd te amuseren, hebben wel twéé streepjes voor!

TAALTRAINING.NL stuurt bewust op kwaliteit. Wij houden de ‘cursisttevredenheidsscore’ van onze trainers nauwkeurig bij en besteden bovendien tijd, geld en moeite aan lesobservatie en docentenbegeleiding en -training.

Ook ons ‘Niet goed? Geld terug!’-principe en onze degelijke procedures (intake, programma-overleg, tussenevaluatie, eindevaluatie en effectevaluatie) dragen bij tot optimale kwaliteit en maximaal resultaat .