Talen


TAALTRAINING.NL is gespecialiseerd in trainingen Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands (zowel voor anderstaligen als voor Nederlandstaligen).

Aangezien wij beschikken over een zeer uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland, kunnen wij in voorkomende gevallen ook bemiddelen als u op zoek bent naar professionele training in een andere taal. Neem contact op voor meer informatie.

In de meeste maatwerkprogramma’s van Taaltraining.nl staan de spreek- en luistervaardigheid centraal. Daarnaast is er een toenemende vraag naar schrijfvaardigheidstrainingen. Onze trainers zoeken altijd naar de juiste verhouding tussen enerzijds algemeen en anderzijds zakelijk/professioneel taalgebruik (vak-, branche- en bedrijfsgericht vocabulaire, jargon e.d.) Voor de genoemde vijf talen beschikken wij bovendien over trainers met ervaring op specifieke vakgebieden.Nederlands: NT-1 en NT-2

TAALTRAINING.NL biedt zowel trainingen Nederlands voor anderstaligen (NT-2) als speciale trainingen voor Nederlandstaligen (schriftelijke communicatie, zakelijk taalgebruik, spelling, stijl, presenteren enz.) Het komt steeds vaker voor dat organisaties of individuele professionals tot de conclusie komen dat de kwaliteit van hun Nederlands, en daardoor soms de kwaliteit van hun communicatie, te wensen overlaat. Die constatering is niets om je voor te schamen – behalve als je er vervolgens niets mee doet! In veel gevallen volstaat het de knelpunten in beeld te brengen en door middel van een korte training aan te pakken.