Méér:

English in England
Business English Clinic
Dutch Open Professional English Challenge
What Makes The Dutch Tick?ENGLISH IN ENGLAND

Een vaak vergeten maar niettemin prettige, effectieve en in feite zeer voordelige mogelijkheid om aan uw Engels te werken is een intensieve training in het taalgebied (prijzen € 700 - € 2700 per persoon/week, incl. reiskosten en accommodatie).

TAALTRAINING.NL treedt op namens twee van de meest gerenommeerde instituten in Groot-Brittannië: de London School of English en het landelijk gelegen Trebinshun House. Beide bieden zowel één-op-één-programma's als trainingen in groepsverband (en bovendien diverse combinaties van individuele sessies en groepslessen).

Boeken via TAALTRAINING.NL heeft twee belangrijke voordelen:
- 5% korting op de trainingskosten;
- door de professionele intake-procedure van TAALTRAINING.NL (individueel interview + online toets + vragenformulier/schrijfopdracht) hebben uw trainers in de UK al voor aanvang van de cursus een nauwkeurig beeld van uw startniveau en van uw wensen en verwachtingen.

Info en boekingen: info@taaltraining.nlBUSINESS ENGLISH CLINIC

Nederlanders hebben een bijzondere taalreputatie. We spreken, zoals we het zelf vanouds graag aanduiden, ‘een aardig mondje over de grens’. Toch moet men zich hier niet op blind staren. Tegenwoordig is die positieve reputatie immers vooral gebaseerd op onze beheersing van het Engels. Dat we die taal door de bank genomen nog altijd beter begrijpen en vlotter spreken dan de meeste andere Europeanen van het vasteland, is waar (maar pas op: Duitsers en Fransen lopen hun achterstand in hoog tempo in). Onder meer via de media is het Engels inmiddels diep doorgedrongen in onze samenleving. Bijna iedereen heeft of krijgt ermee te maken. Voor zeer velen is het een tweede werktaal geworden en voor een groeiend aantal Nederlanders zelfs de eerste. Toch is het altijd weer spannend als je plotseling iets belangrijks moet doen in het Engels! (Denk aan iets wat geld kost of juist kan opleveren, of iets wat loopbaanconsequenties heeft …) Dat zijn de momenten waarop je denkt: oké, mijn Engels is redelijk, maar ik zou willen dat het goed was. Of: ja, mijn Engels is goed, maar ik wou dat het nog beter was, dat ik me er nét zo vrij in zou kunnen uitdrukken als in mijn eigen taal …

Het Europees Referentiekader voor Talen kent zes niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Het zal niet verbazen dat het overgrote deel van de volwassen Nederlanders zich ergens tussen A2 en C1 bevindt. Iedere maand stelt de Business English Clinic een groep van zes tot twaalf cursisten (telkens met een ander startniveau: B1, B2 of C1) in staat om intensief te werken aan de kwaliteit van hun Engels, van maandagmiddag tot en met vrijdagochtend (34 uur), onder begeleiding van een team van professionele trainers.

Locatie: diverse conferentiecentra, meestal in midden-Nederland
Data: op aanvraag
Kosten: 2640 € p.p. (inclusief individuele intake, alle lesmaterialen, rapportages en certificaat; exclusief BTW, maaltijden en verblijf).
Info en boekingen: info@taaltraining.nlHOW'S YOUR ENGLISH?

De Dutch Open Professional English Challenge (DOPEC*) is een jaarlijks terugkerende competitie in twee klassen**. Doel van de competitie is vast te stellen welke moedertaalspreker van het Nederlands zich op de meest vlotte, originele en correcte wijze bedient van de Engelse taal. In beide klassen zijn aantrekkelijke geldprijzen te verdienen (tot maar liefst 10.000 euro in de eerste klasse). Ieder jaar vindt een voorronde plaats bestaande uit drie onderdelen:

  1. registratieformulier
  2. online adaptieve instaptoets
  3. telefoongesprek in het Engels van ca. 15 minuten met een moedertaalspreker van het Engels.
Belangstellenden betalen 85 euro per persoon om deel te mogen nemen aan de voorronde. Na betaling ontvangen zij een webadres, username en wachtwoord. Na het invullen van het registratieformulier en het voltooien van de adaptieve online toets worden zij gebeld door een van de interviewers (op het registratieformulier heeft men aangegeven welke dagen/tijden hiervoor geschikt zijn). Alle deelnemers aan de voorronde ontvangen een korte rapportage met daarin hun taalvaardigheidsniveau (0, A1, A2, B1, B2, C1, C2, native speaker). Alleen kandidaten met een B- of C-score worden worden toegelaten als deelnemers en geplaatst in respectievelijk de 2e of de 1e klasse. Voor beide klassen volgen een kwartfinale, een halve finale en ten slotte uiteraard de finale (met drie deelnemers).

Kwartfinale: face-to-face interviews + schrijfopdracht

Halve finale: groepsgesprek, presentatie, samenvatting van een audio- of video-fragment

Finale: debat + improvisatie

Doelgroep: Nederlandstaligen tussen 25 en 65; er worden geen aanvullende eisen gesteld aan achtergrond, beroep of vooropleiding***.

Via info@taaltraining.nl kunt u zich geheel vrijblijvend opgeven als belangstellende. Wij sturen u een e-mail wanneer de inschrijvingsprodecure wordt opengesteld (naar verwachting in januari 2010).

* DOPEC is geregistreerd in het i-Depot van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nr. 005517.

** 1e klasse: CEF level C; 2e klasse: CEF level B; CEF = Common European Framework for Languages (Europees referentiekader voor talen).

*** De jury bepaalt op basis van de voorronde en de kwartfinale of kandidaten daadwerkelijk behoren tot de doelgroep: moedertaalsprekers van het Nederlands. Dat wil zeggen dat kandidaten geboren, getogen en opgeleid moeten zijn in een Nederlandstalige omgeving; kandidaten die een Engelstalige ouder hebben, of bijvoorbeeld in een Engelstalig land zijn opgegroeid of opgeleid, of lange tijd in het buitenland hebben gewoond, vallen af. De jury heeft ook in dezen het laatste woord. Er kan niet worden geprotesteerd of gecorrespondeerd.WHAT MAKES THE DUTCH TICK?

What Makes The Dutch Tick is a one day workshop on the Netherlands, its history, inhabitants and language – a short, sharp and shiny introduction to life below sea level in the twenty-first century. It prepares participants for the challenges of living and working in the Netherlands and of dealing with the Dutch, but also for the many opportunities that this tiny but fascinating country offers.

WMTDT is a hands-on workshop about the surprises that present-day Dutch society may have in store for you. (These will, of course, differ from one nationality to the other: what seems peculiar to a Japanese or Greek, is perhaps normal for an Australian or an American and vice versa, etc.) WMTDT is interactive, thought-provoking and fun and will help you understand the Dutch. More ...