Hoe zorgen de trainers van TAALTRAINING.NL voor resultaat?

Wat gebeurt er 'in de klas' ?

Vaardigheden zijn belangrijker dan theorie …… Het is immers de bedoeling dat cursisten de doeltaal daadwerkelijk leren spreken en verstaan - en indien nodig ook lezen en schrijven; en dat op een aangename, natuurlijke en zo effectief mogelijke manier.

Veel aanbieders van taaltraining zijn nogal vaag over wat er nu eigenlijk tijdens de trainingssessies gebeurt. TAALTRAINING.NL is een organisatie van trainers, ex-trainers en teacher-trainers; daarom willen wij (én kunnen wij) duidelijk zijn over wat opdrachtgevers en cursisten wel en niet mogen verwachten, zowel 'in de klas' als na afloop van de training.

Vroeger hadden taleninstituten vaak één officiële 'Methode' of 'Aanpak'. Tegenwoordig werken professionele taaltrainers bijna allemaal op basis van een combinatie van CLT (Communicative Language Teaching) en de Lexical Approach, maar in de loop der jaren is men toch vooral tot de belangrijke conclusie gekomen dat geen twee cursisten gelijk zijn. Een goede trainer zoekt voortdurend naar de meest effectieve benadering, voor elke individuele cursist, voor elke groep en voor elk afzonderlijk project. Toch zijn er zowel uit onderzoek als uit de praktijk wel een paar algemene richtlijnen naar voren gekomen ('best practice'), en ook een paar valkuilen waar minder ervaren trainers in kunnen lopen.

Onze trainers zijn zich bewust van het volgende:

 • Een taal leer je door hem actief te gebruiken: hoe meer de doeltaal wordt gesproken, hoe effectiever de training; een taalcursus is géén vertaalcursus!
 • Taal is veel meer dan alleen grammatica!
 • Maar tegelijk is aandacht voor woordvormen en zinsconstructies bij het leren van een taal natuurlijk onvermijdelijk; het probleem is dat het begrip grammatica vaak wordt verward met één specifieke, ouderwetse en achterhaalde manier van aanbieden van deze vormen en structuren (namelijk: rijtjes, regels, uitzonderingen …)
 • Spreek- en luistervaardigheid worden ontwikkeld door intensief contact met en vooral actief gebruik van de doeltaal in een zo natuurlijk en relevant mogelijke context.
 • De cursist doet het meeste werk; trainer en instituut zorgen voor optimale leeromstandigheden.
 • Een goede trainer stelt veel vragen en houdt ook vaak zijn mond!
 • Er zijn veel verschillende manieren om feedback te geven; sommige zijn effectiever dan anderen en wat voor de een werkt, werkt beslist niet altijd voor de ander.
 • Leren leren is ook belangrijk (cursisten hebben soms de vreemdste ideeën over taalverwerving).
 • Motivatie en realistische verwachtingen zijn cruciaal voor een geslaagde training.
 • In een taaltraining gaat het niet alleen om kennis maar vooral om actieve vaardigheden: kunnen (doen) is belangrijker dan kennen (weten).
 • Laten ontdekken werkt vaak beter dan expliciete uitleg.
 • Een goede training is óók entertaining; een prettige verstandhouding met de cursist(en) en een positieve leeratmosfeer zijn van cruciaal belang.
 • Maatwerk is: alles doen wat nodig is en niets wat overbodig is; tijd en budget zijn altijd beperkt dus keuzes maken moet.
 • Structuur 'in de les' is altijd beter dan chaos.
 • Maar: flexibiliteit gaat weer boven structuur.
 • En de cursist gaat boven alles !!