Hoe pakken we het aan?

De organisatie van een training, stap voor stap.

Vooraf

U benadert TAALTRAINING.NL met een opleidingsvraag; wij willen dan graag het volgende weten:

  • Is de training voor u zelf of voor (een) medewerker(s)?
  • Bent u op zoek naar één of meer individuele trainingen (één-op-één) of naar een bedrijfsgroepsprogramma of workshop (2 tot 8 deelnemers van dezelfde organisatie)? Of wilt u beide opties open houden?
  • Wat is het doel van de training?
  • Wat is het startniveau en welk niveau zou uiteindelijk moeten worden bereikt?
  • Welk trainingsformaat heeft uw voorkeur: intensief (langere sessies op aansluitende dagen gedurende een of meer weken) of gespreid (kortere regelmatige sessies gedurende een langere periode)?
  • Waar zou de training het beste kunnen plaatsvinden?
  • Hoeveel tijd is er beschikbaar? (voor de training als zodanig maar ook voor leeractiviteiten voor, na en tussen de sessies)
  • Wat zijn de eventuele andere randvoorwaarden? (budget, programma, werkvormen, materialen, doelgroep, leerstijlen enz. enz.)

Globale prijsindicatie/trainingsvoorstel

Op basis van deze informatie kunnen wij u optimaal adviseren en geven wij u een globale prijsindicatie. In alle gevallen doet TAALTRAINING.NL na de intake (zie hieronder) een schriftelijk trainingsvoorstel (offerte), dat de opdrachtgever al dan niet accepteert. In het trainingsvoorstel worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt t.a.v. locatie, lesrooster, kosten enz.

Uiteraard kan een opdrachtgever ook besluiten met een deel van het voorgestelde trainingstraject te beginnen. Tot op het moment van acceptatie bestaan er geen verplichtingen over en weer. Indien men na de intake besluit geen training te volgen, is men slechts de kosten van de intake verschuldigd. Vraag onze Algemene Voorwaarden aan.

Intake

Ieder trainingstraject begint met een gedegen intake: een vragenformulier in het Nederlands of Engels, een instaptoets en een individueel interview in de doeltaal. Voor absolute beginners (volledig nieuwe taal, geen of vrijwel geen voorkennis) volstaat het vragenformulier. De resultaten van de intake worden vastgelegd in een overzichtelijke checklist; startniveau en doelniveau worden vastgesteld aan de hand van het officiële Europese Referentiekader (CEF). Op basis daarvan worden de trainingsbehoeften geanalyseerd en wordt vervolgens een conceptprogramma opgesteld.

Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen
Klik op afbeelding voor vergroting.

Programma
Het conceptprogramma wordt doorgesproken met de opdrachtgever en aan het begin van de training (meestal tijdens de tweede sessie) voorgelegd aan de cursist(en), die dan eventueel nog veranderingen of aanvullingen kunnen voorstellen. In de loop van de training kan uiteraard in overleg van het programma worden afgeweken. Ervaring wijst uit dat het weinig zinvol is om meteen het gehele trainingstraject inhoudelijk te plannen; het maatprogramma voor de tweede helft van de training wordt daarom doorgaans pas na de tussenevaluatie opgesteld en aan de cursist(en) voorgelegd.

Terugkoppeling
Professionele en regelmatige terugkoppeling naar opdrachtgever en cursist(en) staat hoog in ons vaandel: schriftelijke intake- en eindrapportages (incl. aanbevelingen); programma-overleg zowel bij aanvang als halverwege; tussenevaluatie, eindevaluatie en effectevaluatie per e-mail. Elke cursist die de training heeft afgerond, ontvangt een certificaat van deelname (de eindrapportage wordt doorgaans naar de opdrachtgever gestuurd). De effectevaluatie vindt ongeveer drie maanden na afloop van de training plaats; opdrachtgever en cursist(en) ontvangen een 'e-formulier'.

TAALTRAINING.NL gaat voor resultaat