Engels, internationale werktaal

Engels is de moedertaal is van ruim 350 miljoen mensen. Daarnaast wordt de taal nog eens door ten minste 200 miljoen aardbewoners in meer of mindere mate begrepen en gesproken - volgens sommige schattingen zelfs door meer dan een miljard! Alleen van het Chinees bedienen zich méér mensen.

Behalve van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is het Engels de officiële taal (of één van de officiële talen) van nog dertig andere landen: Australië, de Bahamas, Bangladesh, Birma, Botswana, Brits Guyana, Bhutaan, Canada, de Filippijnen, Ghana, Ierland, India, Israël, Jamaica, Kameroen, Kenia, Liberia, Malawi, Maleisië, Namibië, Nepal, Nieuw-Zeeland, Oeganda, Pakistan, Singapore, Tanzania, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Het aantal Chinezen dat momenteel bezig is Engels te leren, is groter dan het aantal inwoners van de Verenigde Staten.

Nog maar anderhalve eeuw geleden werd het Engels door slechts twintig miljoen mensen gesproken. Het nam daarmee destijds een bescheiden vijfde plaats in onder de Europese talen.

Het moderne Engels is het resultaat van een eeuwenlange taalvermenging: van de huidige woordenschat is ongeveer de helft van Germaanse en de helft van Romaanse, hoofdzakelijk Franse oorsprong. De 'alledaagse', statistisch meest voorkomende woorden (house, man, fire, street …) zijn overwegend van Germaanse herkomst.

George Bernard Shaw merkte ooit op dat volgens de nogal onlogische regels van de Engelse spelling het woord fish ook zou kunnen worden geschreven als ghoti. (een doordenkertje !)

(VERDER) WERKEN AAN UW ENGELS MET TAALTRAINING.NL

De Nederlander staat internationaal bekend als iemand die in het Engels zijn zegje kan doen. Dat is natuurlijk een prettige reputatie maar er kleven ook nadelen aan. De Nederlander die steeds om de kern van de zaak heen draait, is internationaal immers ook geen onbekende, evenmin als 'de botte Hollandse onderhandelaar'. En dan is er nog de goed gebekte euromanager uit de Randstad die het allemaal aardig kan vertellen maar op papier smadelijk onderuit gaat... Kort en goed: ons Engels is redelijk, bij vlagen misschien zelfs goed, maar natuurlijk nooit goed genoeg! Begeleid door de professionele native speakers van TAALTRAINING.NL tilt u, met een beetje moeite maar vooral ook met veel plezier en voldoening, uw Engels naar een hoger plan: u kunt precies vertellen wat u bedoelt; u kunt zo doortastend, beleefd, kritisch en vriendelijk overkomen als u op een gegeven ogenblik zelf wilt, en ook aan uitspraak en intonatie valt vrij eenvoudig het een en ander te verbeteren. Maar het belangrijkste resultaat is dat u zich in het Engels (nog) meer op uw gemak voelt en dus (nog) effectiever kunt werken!

Zie ook: BUSINESS ENGLISH CLINIC en ENGLISH IN ENGLAND